Ansökningsomgång 1 15 januari 2015-26 februari 2015 öppet inom alla insatsområdena för delområde Nord och Sápmi.

Ansökningsomgång 2 1 juni 2015-31 augusti 2015 öppet inom alla insatsområdena för delområde Nord och Sápmi.

Ansökningsomgång 3 1 december 2015  -1 februari 2016 ansökningsomgången var en riktad omgång med särskilda prioriteringar inom de två delområdena Nord och Sápmi.  Delområde Nord var öppet för ansökningar inom alla insatsområden utom insatsområde 1. Delområde Sápmi var öppet för ansökningar inom alla insatsområdena.