Pohjoinen-ohjelman neljäs hakukierros on avoinna 1. huhtikuuta – 1. kesäkuuta välisenä aikana. Kaikkiin toimintalinjoihin liittyviä hakemuksia voi lähettää sähköisesti ”Oma hakemus/ Min ansökan” – palvelun välityksellä.

Hakemusta Interreg Nord call 4

Prioriterade projekt – Hyväksytyt hankkeet SK-2016-10-12