Information om landsbygdsprogrammet och Interreg

Välkomna till en informationsträff om Sametingets nya stödprogram inom Landsbygdsprogrammet och Interreg för perioden 2014-2020. Du får reda på vilka stöd som finns att …

Förstudier

Nu är det möjligt att söka förstudier inom alla insatsområden i Nordprogrammet och för både delområde Nord och Sápmi.  Villkor för en förstudie: - Max 10 000 € …

Ansökningsomgång 3

Ansökningsomgång 3 är en riktad omgång med särskilda prioriteringar inom de två delområdena Nord och Sápmi.   Delområde Nord Insatsområdena 2 …