RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET

Pohjoinen-ohjelman 2014 – 2020 tavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi alueen kehityksen on tapahduttava taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Vuosina 2014-2020 myönnettiin tukea 118 hankkeelle, 100 hanketta osa-alueella Pohjoinen ja 18 hanketta osa-alueella Sápmi

Agenda 2030 ja YK:n maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteet

Kaikki Pohjoinen-ohjelman hankkeet edistävät ”kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Ohjelman hankesalkun hankkeet on luokiteltu tulosten ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen perusteella. Tuetuille hankkeille on sen jälkeen määritetty tavoitesymbolit, jotka näyttävät, mitä tavoitetta kukin hanke eniten edistää.

Agenda 2030 ja YK:n maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteet

NELJÄ TOIMINTALINJAA

Pohjoinen-ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä neljällä toimintalinjalla, jotka ovat ohjelma-alueen paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä saamelaiskäräjien yhdessä valitsemia. Kunkin toimintalinjan tuloksista kerrotaan jäljempänä tällä sivulla tai sivun oikealla palstalla.

Hankkeille on myönnetty yhteensä 66,58 miljoonaa euroa EAKR-varoja sekä Norjan IR-varoja, ja hankkeisiin on osallistunut 159 ainutlaatuista toimijaa.

Borderless Cooperation 2014-2020

Interreg Nord on yhdessä Interreg Botnia-Atlantican kanssa julkaissut kirjan, joka osoittaa rajat ylittävien hankkeiden laajuuden ja yhteistyön voiman.

Täältä voit lukea ja ladata kirjamme Borderless

Päivitetty kesäkuussa 2022