Gränslösa möjligheter

Det övergripande målet för Interreg Nord är att stärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling under perioden 2014-2020.

Interreg Nord har beviljat 118 projekt under perioden 2014-2020, 100 projekt inom delområde Nord och 18 projekt inom delområde Sápmi

Agenda 2030 och FN:s Globala hållbarhetsmål

Alla Nordprogrammets projekt bidrar till en ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Interreg Nords projektportfölj har klassificerats utifrån resultat och bidrag till hållbarhetsmålen. De beviljade projekten har fått målsymboler som visar vilket mål de bidrar mest till.

Agenda 2030 och FN.s globala hållbarhetsmål

Fyra insatsområden

Nordprogrammet stödjer gränsöverskridande samarbete inom fyra insatsområden. De är gemensamt valda av lokala och regionala aktörer från alla regioner och Sametingen i programområdet. Du kan läsa om resultaten i respektive insatsområde längre ner på sidan eller i högerspalten.

Projekten har tillsammans tilldelats 66,12 miljoner euro i ERUF-medel samt norska IR-medel och 159 unika aktörer har deltagit i projekten

Borderless Cooperation 2014-2020

Interreg Nord har tillsammans med Interreg Botnia-Atlantica tagit fram en bok för att visa på bredden av våra gränsöverskridande projekt och styrkan som kommer av att arbeta tillsammans.

Här kan du läsa och ladda ner vår bok Borderless

Uppdaterat juni 2022