Kuukauden hanke – ON-SITE

ON-SITE hankkeen painopiste on haja-asutuksen jätevesijärjestelmät ja heidän hallinta, puhdistusteho, resurssien kierrätys, ympäristön kontaminaatioriski ja innovatiiviset …