Kolmas hakukierros

Kolmas hakukierros on kohdennettu ja siinä priorisoidaan tiettyjä Pohjoisen ja Sápmin osa-alueiden toimintalinjoja.

 

Osa-alue Pohjoinen
Toimintalinjat 2. Yrittäjyys, 3. Kulttuuri ja ympäristö, 4. Yhteiset työmarkkinat on avattu hakemuksille. 1. toimintalinja on suljettu tällä hakukierroksella, mutta avautuu jälleen 4. hakukierroksen aikana, joka on avoinna 1. huhtikuuta – 1. kesäkuuta 2016 välisenä aikana.

Toivomme erityisesti lisää 4. toimintalinjaa – Yhteisiä työmarkkinoita käsitteleviä hakemuksia.

 

Osa-alue Sápmi
Toimintalinjat 1. Tutkimus ja innovointi, 2. Yrittäjyys, 3. Kulttuuri ja ympäristö, 4. Yhteiset työmarkkinat on avattu hakemuksille.

Toivomme erityisesti lisää hakemuksia, jotka käsittelevät 1. Tutkimusta ja innovointia sekä 2. Yrittäjyyttä. 

  1. hakukierroksen hakuaika on 1. joulukuuta 2015 – 1. helmikuuta 2016 välinen aika.

 

Interreg Pohjoinen priorisoi hankkeita,

– jotka voivat osoittaa tarpeen, ts. mikä ongelma on ratkaistava

– jotka on juurrutettu hyvin niiden parissa, joita hanke koskee

– joilla on tasavertainen kumppanuus, ts. toimijoita, joilla on kysymystä koskevaa ajankohtaista osaamista

jotka antavat pysyviä vaikutuksia hankeajan jälkeen

– jotka tukevat ohjelman tavoitteita ja tuloksia

 

Käsittelijät antavat mielellään vihjeitä ja neuvoja hakemusta laadittaessa. Tulemme järjestämään tiedotustilaisuuksia 3. hakukierroksen avaamisen yhteydessä. Katsokaa myös ohjelman sivustolla olevia tietoja.