EU-Komissio hyväksyi Pohjoinen-ohjelman!

Pohjoinen 2014- 2020 on ensimmäinen pohjoismaisista Interreg-ohjelmista jonka EU-Komissio on hyväksynyt. Ohjelmassa on kaksi maantieteellistä osa-aluetta; Pohjoinen ja Sápmi ja sen kokonaisbudjetti on noin 76 MEUR sisältäen Ruotsin, Suomen ja Norjan rahoituksen. Kokonais-budjetista noin 39 MEUR tulee EU-Komissiolta .

 

Ohjelmassa tullaan panostamaan neljään toimintalinjaan: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö sekä Yhteiset työmarkkinat.

 

Ensimmäinen hakukierros on avoinna 15.tammikuuta- 26.helmikuuta 2015 välisenä aikana.