Kuukauden hanke – AIDA II

Interreg Pohjoinen hankkeessa Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) – arkisto nykypäivän toimijana
– on ollut ilo ja etu työskennellä lähellä saamelaisia duojareita eli saamenkäsityöläisiä ja saamelaisia taiteilijoita. Hankkeen alkuvaiheessa ryhdyimme perustamaan saamelaisten duojáreiden arkistoja, nk. duojár-arkistoja. Nämä arkistoista löytääkin arkistoille epätyypillisinä puolia. Duojár-arkistoissa olemme keskittyneet taiteelliseeen prosessiin ja siitä syntyvään aineistoon valmiiden esineiden sijaan. Sellaisia arkistoja ei ole ollut aikaisemmin.

Svea Länta on perustanut arkiston Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseoon. Samij Åhpadusguovdásj- Samernas Utbildningscentrumin  nahka ja tekstiililinjan opiskelijat vaikuttuivat Svean pitkästä kokemuksesta tinalankakirjailun parissa.
Kuva: Elina Kuhmunen

Hanke on tutkineet sitä, kuinka voimme työskennellä duojár-arkistojen parissa uudella tavalla ja uuden yleisön kanssa. Saamelaisten oppilaitosten opiskelijat ovat tutustuneet duojárehin näiden arkistomateriaalien kautta erilaisissa esittelyissä ja työpajoissa. Kaikki tämä on tehty, jotta opittaisiin enemmän duodjista, duodjin tekijöiden filosofiasta ja luovasta ajattelusta. Arkistot ovat myös inspiroineet projektissa työskennelleitä tieteellisiä assistentteja. Heidän työnsä onkin siksi esitelty näyttelyissä duojar -arkistojen aineistojen vierellä. Hanke on myös kohdanneet yleisön sosiaalisen median kampanjoiden kautta sekä näyttelyissä #muduodjearkiiva että kysymällä: Miltä sinun duodji arkistosi näyttää? 

Hankkeessa saadut kokemukset ovat luoneet mahdollisuuksia pohtia instituutioidemme työskentelytapoja ja ryhtyä myös muutostöihin. Tätä prosessia kutsumme työtapojen alkuperäiskansaistamiseksi.

Duojár-arkistot ovat monenlaisia. Ne voivat sisältää luonnoksia, materiaalinäytteitä ja erilaisia kokeiluja, kuten Nils Johan Labban arkisto.
Kuva: Lena Kuoljok Lind   

Yksi edellytys onnistuneelle hankkeelle on ollut mahdollisuus erilaisten ainutlaatuisten instituutioiden väliseen yhteistyöhön: Sámi allaskuvlalla, Saamelaisarkistolla ja Ájtte-museolla on toisistaan poikkeavaa tietoa ja kokemusta, mikä on tehnyt yhteistyöstä dynaamista. “Olemme yhdessä perehtyneet duodjiin, arkistoon ja tietotaitoon liittyviin kysymyksiin, mikä onkin keskeistä kulttuuriperintötyön kehittämisessä”.

Lue lisää:
https://kansallisarkisto.fi/aida/

https://www.facebook.com/aidaduodji