Kuukauden hanke – Visit Arctic Europe II

Visit Arctic Europe II (VAE II) on Suomen ja Ruotsin Lapin sekä Pohjois-Norjan rajat ylittävä matkailuyhteistyöhanke.

Interreg Pohjoinen-rahoitteinen VAE II käynnistyi vuonna 2018 ja se on jatkoa vuosina 2015-2018 toteutetulle VAE I -hankkeelle. Mukana on 120 matkailuyritystä ja alueorganisaatiota kolmesta maasta. Partnereina toimivat Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME), Swedish Lapland Visitors Board ja Northern Norway Tourist Board.

Hankkeen päätarkoituksena on VAE-alueen kehittäminen ympärivuotiseksi, kestäväksi ja laadukkaaksi matkakohteeksi. Hankkeessa tehdään töitä myös uuden matkailusesongin – arktisen syksyn – vahvistamiseksi. Toimenpiteet koostuvat matkailumarkkinoinnista, joka pitää sisällään sekä matkanjärjestäjien kanssa yhteistyössä toteutetun taktisen markkinoinnin sekä This is Arctickonseptin alla toteutetun imagomarkkinoinnin.

VAE II -hankkeen This is Arctic markkinointikampanja Lontoon Leicester squarella

VAE II-tekee töitä myös alueen saavutettavuuden eteen, tämä kattaa sekä alueen sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden markkina-alueilta VAE alueelle. Hankkeen aikana on avattu mm. suoria lentoja VAE-alueelle sekä The Arctic Route liikenneyhteistyö alueen sisäisen liikkumisen edistämiseksi.

Koronapandemian aikana olemme onnistuneet sopeuttamaan projektin toimenpiteitä ja kehittäneet nopeasti uusia toimintatapoja. Mm. hankkeen matkanjärjestäjille suunnatut tutustumismatkat VAE-alueelle muutettiin digitaalisiksi. Saimme toteutettua 21 digitaalista matkaa, joihin osallistui yhteensä 373 matkanjärjestäjää.


Aurora naming -imagomarkkinointikampanjasta julkaistuja artikkeleita

Tämän lisäksi hankkeessa on toteutettu sekä fyysisiä että digitaalisia myyntitapahtumia (Sales Workshop), joihin on kutsuttu mukaan hankkeessa mukana olevat yritykset sekä matkanjärjestäjät. Näiden lisäksi VAE II on toteutettu sekä digitalisaation ja kestävän kehityksen webinaari sarjat.

Lue lisää:

Nettisivut: 

www.visitarcticeurope.com

Hankkeen imagomarkkinointi:
https://thisisarctic.com/

Facebook: 

https://www.facebook.com/visitarcticeurope