Rooman sopimukset täyttävät 60 vuotta

Roomassa 60 vuotta sitten tehdyillä sopimuksilla luotiin nykyaikaisen EU:n perusta. Sopimusten allekirjoitusta on seurannut pisin yhtäjaksoinen rauhan aika Euroopassa. Rooman sopimuksilla perustettiin yhteismarkkinat, joiden sisällä ihmiset, tavarat ja palvelut voivat liikkua vapaasti maasta toiseen, ja luotiin edellytykset Euroopan vauraudelle ja vakaudelle.

 

Rooman sopimukset täyttävät 60 vuotta