Interreg Pohjoinen haluaa edistää kestävää kehitystä

Kiinnostus Interreg-varoja kohtaan on jatkossakin ollut suuri ja hallintokomiteoiden toisessa, 10.joulukuuta pidetyssä kokouksessa priorisoitiin EU-tukea hankkeille noin 20 miljoonan kruunun edestä.

Tuki jakautuu osa-alue Pohjoisen viiden rajat ylittävän hankkeen ja Sápmi osa-alueen yhden rajat ylittävän hankkeen kesken. Ohjelman budjetista on tämän priorisoinnin jälkeen jäljellä 63 prosenttia.

 

– Olemme hyvillään siitä että olemme voineet priorisoida useaa hanketta, joilla edistetään tehokkaampaa resurssien käyttöä. On tärkeää että parannamme rajat ylittävän yhteistyön avulla alueen ympäristöä, sanoo Johan Antti, osa-alue Pohjoisen hallintokomitean puheenjohtaja.

 

Yksi priorisoiduista hankkeista on Arctic Energy, jonka tavoitteena on kehittää ja testata simulointimenetelmä omavaraisten ja hiilivapaiden alueiden uusiutuvan energian tuotannon mallintamiseen harvaan asutun pohjoisen olosuhteissa.

 

Sápmi osa-alueella priorisoitiin ”Plupp – fortelling om de usynlige i fjellet”  hanketta, jolla muun muassa luodaan mahdollisuuksia opettaa koululaisille saamelaisuutta, saamenkieltä ja saamelaista kulttuuria.

 

Hyväksytyt hankkeet hallintokomiteat 10.12.2015

 

Yhteyshenkilöt:

Lena Anttila, Enhetschef Gränsregional utveckling

+4610-22 55 232

Sari Saarela, Interreg Nord

+4610-22 55 415